Shrewdly Shooing Tar - Water Music Allegro

Lucas flyttar

Att Lucas fick för sig att flytta med sitt ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag var någonting som verkligen bekymrade hans mor. Speciellt med tanke på att Lucas under lång tid samlat på sig en rad ovanliga föremål som nu behövde transporteras på ett praktiskt sätt. Där fanns både en skördemaskin från 30-talet, en rad gamla järnspisar från 20-talet och ett antal tyska kassaskåp som inköpts för en billig peng på en Menonit-auktion. Hans ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag skulle inte flyttas i en handvändning men visst skulle han lyckas, hennes lille Lucas!